Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Advies: rijden op rekening in fases invoeren

In 2009 moet op dertig knelpunten rekeningrijden worden ingevoerd. Later moet dat worden uitgebreid tot het hele land.

Dat bepleit een breed samengestelde adviesgroep van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief de VVD, heeft minister Peijs (Verkeer, CDA) per motie ook al aangespoord om snel een kilometerheffing in te voeren.

De stedelijke knelpunten waar het vooral om gaat liggen in de Randstad, maar ook rond Arnhem en Eindhoven. De heffing kan volgens het platform de files verminderen, maar zal ook de luchtkwaliteit verbeteren omdat het weggebruik verandert. Het verkeer zal zich naar verwachting verspreiden over meer uren van de dag. Niet het bezit van de auto, maar het gebruik moet volgens het nieuwste advies worden aangepakt om zo de groeiende files en de vuile lucht te bestrijden.

Voorzitter van de adviesgroep, het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, is voormalig ANWB-directeur P.Nouwen. In de adviesgroep zitten gemeenten, werkgevers, vakbonden, vervoersorganisaties en de milieubeweging. De ANWB voerde in het verleden actie tegen tol- en kilometerheffing. Ook de fracties in de Tweede Kamer waren toen verdeeld. Het tolpoortenproject van oud-minister Netelenbos (Verkeer, PvdA), liep hierdoor stuk. Het adviesorgaan bereikte gisteren overeenstemming over de hoofdlijnen van het voorstel. Het Centraal Planbureau (CPB) moet nog wel enkele onderdelen doorrekenen.

De kilometerprijs wordt berekend op grond van een aantal elementen zoals tijd en plaats maar ook hoe schoon en zuinig het voertuig is in het gebruik. Daardoor varieert de heffing van vijf tot naar schatting twintig eurocent per kilometer. ,,Wie met zijn auto rond acht uur 's morgens Amsterdam passeert, betaalt meer dan om twaalf uur 's middags. '', aldus voorzitter Nouwen.

De huidige vaste lasten zoals wegen- en aanschafbelasting (BPM) moeten gelijktijdig vervallen. Het gaat om een bedrag van 5.5 miljard euro dat in zijn geheel weer ten goede moet komen aan de infrastructuur.

De adviesgroep schat dat de landelijke heffing mogelijk is vanaf 2012 of 2014.