Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Geld verduisterd in zaak-Fortuyn

Een commissaris van politie die leiding heeft gegeven aan het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn wordt ervan verdacht geld te hebben verduisterd. Het gaat om middelen waarover hij als leidinggevende in het Fortuyn-onderzoek kon beschikken.

Het openbaar ministerie in Amsterdam bevestigt desgevraagd dat het een onderzoek heeft ingesteld, bij monde van plaatsvervangend persofficier van justitie M. Bloos.

De commissaris is volgens een woordvoerder van het politiekorps Gooi en Vechtstreek inmiddels op non-actief gesteld, in afwachting van een disciplinair onderzoek, dat ook tegen hem loopt. De ondernemingsraad van het politiekorps is van de onderzoeken verwittigd, zegt voorzitter C. de Boer.

Betrokkenen bij de onderzoeken zeggen dat de man wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking. Een woordvoerder van het korps bevestigde dit vanmorgen. De verdenking is volgens de betrokkenen dat de commissaris geld, waarover hij beschikte in het moordonderzoek-Fortuyn, ten eigen bate heeft aangewend. Het zou gaan om een bedrag van ten minste een kleine 10.000 euro.

In het korps is verontwaardiging ontstaan over het optreden door korpsleiding en openbaar ministerie. De getroffen maatregelen zouden niet in verhouding staan tot de omvang van het mogelijke vergrijp. Gewezen wordt op de goede staat van dienst van de commissaris als leidinggevende bij de recherche. Hij deed eerder soortgelijk werk bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Sinds vorig jaar is hij gedetacheerd bij de Koninklijke Marechaussee, waar hij is belast met begeleiding en opleiding van rechercheurs. [Vervolg COMMISSARIS: pagina 3]

COMMISSARIS

'Een cent verduiseren is bij politie al te veel'

[Vervolg van pagina 1] De politiecommissaris was de laatste dagen onbereikbaar voor commentaar.

Voorzitter De Boer van de ondernemingsraad gaat niet in op de verontwaardiging van collega's. Volgens hem ,,dient zeker bij de politie iedereen dient zich aan de regels te houden''.

De woordvoerder van het korps wijst erop dat in het recente verleden gevallen van integriteitsschending bij politiemensen met een lagere rang op een zelfde manier zijn aangepakt. ,,Hier geldt het principe van gelijke monniken, gelijke kappen.''

Ook worden de strenge integriteitsregels in herinnering geroepen die voor de politie nu eenmaal gelden. ,,Een cent verduisteren is al te veel.'' De korpsleiding wil verder niet reageren zolang de onderzoeken nog lopen, aldus een woordvoerder.

De commissaris is formeel ,,buiten functie is gesteld''. Een schorsing gaat doorgaans pas in als justitie heeft besloten vervolging in te stellen. Daarover heeft het openbaar ministerie nog geen besluit genomen.

De onderzoeken worden uitgevoerd door het door het Bureau Interne Onderzoeken (BIO) van de Amsterdamse politie, aldus betrokkenen bij het onderzoek. De rijksrecherche is niet ingeschakeld.

De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G., werd na het politieonderzoek uiteindelijk veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf.