Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

`Bodemtarief fiscus ligt bij 20 procent'

Om Nederland aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven, moet de belasting op winst omlaag. Het laagste tarief zakt naar 20 procent.

Binnen een jaar tijd komt het kabinet met een tweede, radicale verlaging van de winstbelasting. Bij de verlaging van 34,5 naar 30 procent (in 2007) had staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) vorig jaar een miljard lastenverlichting achter de hand. Maar bij de verlaging waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd, wordt geen cent weggegeven. ,,Het is budgettair neutraal. Het kabinet heeft geen lastenverlichting in de boeken staan'', zegt Wijn.

Volgens Wijn is de tariefsverlaging een impuls voor het Nederlandse vestigingsklimaat en een uitvloeisel van de europeanisering van belastingstelsels. ,,We moeten mee. De marges zijn door ontwikkelingen in de Europese Unie smaller geworden. Daarom gaan we naar lagere tarieven en een verbreding van de grondslag. Er is sprake van een herschikking binnen de vennootschapsbelasting op grond van een economische analyse. Hiervan profiteert het hele bedrijfsleven.''

Kamerleden, die de voorstellen van het kabinet nog moeten goedkeuren, reageren kritisch maar positief op het voorstel om de winstbelasting in 2007 te verlagen naar 26,9 procent en naar 20 procent voor kleine winsten. De operatie wordt betaald door bestaande aftrekposten voor het bedrijfsleven te beperken.

,,Wij zijn voor een verlaging van het tarief van de winstbelasting,'' aldus een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Maar ons oordeel hangt af van de manier waarop het kabinet het denkt te financieren en dat lijkt er niet vrolijk uit te zien.'' Volgens een woordvoerder van MKB Nederland zit dit pakket beter in elkaar dan dat van vorig jaar.

,,Het is een herverdeling'', zegt Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD). ,,De verlaging van de winstbelasting is goed, maar ik kijk er kritisch naar. Ik wil weten wat het bedrijfsleven ervan vindt en daarom stel ik voor een hoorzitting hierover te beleggen.'' Coalitiegenoot De Nerée tot Babberich (CDA) deelt haar mening: positief over de tariefsverlaging, maar kritisch over de verdelingseffecten, met name ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf.

Wijn beklemtoont dat het zogenoemde opstaptarief – de belasting over de eerste 41.000 euro van de winst - naar 20 procent gaat. En dat is belangrijk voor het MKB. ,,Wij denken dat 20 procent de bodem in het tarief voor de winstbelasting binnen Europa is. Dat bodemtarief hebben we aan het MKB gegeveven. We gaan in Nederland niet naar het niveau van de tarieven in de Oosteuropese lidstaten.''

Kamerlid Crone (PvdA) is verheugd dat het kabinet de dekking voor de verlaging van de winstbelasting – 2,2 miljard euro – heeft gezocht bij beperking van fiscale regelingen voor het bedrijfsleven. ,,Bij de vorige verlaging van de vennootschapsbelasting moesten gezinnen en het midden- en kleinbedrijf voor de rekening opdraaien. Die fout wordt nu niet gemaakt'', zegt Crone. ,,Het midden- en kleinbedrijf lijkt het grootste voordeel te hebben.'' Het kamerlid Bakker (D66) noemt de verschuiving naar lagere tarieven en verbreding van de grondslag voor de winstbelasting ,,heel verstandig.''