OM versus Donner

In het artikel OM botst met Donner over nieuwe wet (22 april, pagina 1) staat dat de top van het openbaar ministerie tegen verruiming van regels voor gebruik van AIVD-informatie in strafprocessen is. Dat is onjuist. Het college van procureurs-generaal heeft in een brief aan minister Donner (Justitie, CDA) kritiek geuit op de manier waarop het ministerie invulling geeft aan de beoogde Wet afgeschermde getuigen, waarin het gebruik van AIVD-informatie wordt geregeld.