Nieuw etiket

Het artikel `Een nieuw etiket' (W&O 9 april) suggereert dat kinderen met NLD extra geld krijgen (in de vorm van de rugzak) om extra ondersteuning en remedial teaching te bekostigen. Dat is niet zo. NLD is (nog steeds) niet opgenomen in de DSM IV (classificatiebijbel voor psychiatrische aandoeningen) en wordt geclassificeerd als leerstoornis. Daarom vinden de ministeries OC&W, VWS en de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestellingen dat het de taak van een school is om die kinderen te remediëren.

Als telefonisch contactpersoon van de vereniging Balans kom ik nu al regelmatig verhalen van ouders tegen die oplopen tegen scholen die voor leerlingen met NLD een rugzak eisen, omdat er te weinig middelen zijn om die kinderen adequaat te helpen. Indien die rugzak er niet komt, trekken die scholen hun handen van dat kind af en staan ze niet meer in voor de gevolgen. Het Regionaal Expertise Centrum die een indicatie moet afgeven kijkt echter alleen naar de DSM IV en volgt de regels, dus geen rugzak voor kinderen met alleen maar NLD (wel als er een ander bijkomend probleem gediagnosticeerd is (www.lcti.nl). Ouders worden daar terecht wanhopig en verdrietig van. De discussie moet dan ook niet tussen ouders en scholen plaatsvinden maar op de ministeries en bij de indicatieorganen.