Wordt schenking

Woningstichting Dantumadeel

1.300 woningen in Veenwouden

Lening aan huurdersvereniging van 1.250 euro

De lening aan de huurdersvereniging valt volgens het ministerie in de categorie bankieren, omdat geld wordt aangetrokken dat vervolgens wordt uitgeleend aan derden. Het ministerie komt evenwel in de brief aan de corporatie zelf al met een oplossing: Dantumadeel moet de lening binnen vier maanden staken en voor 31 maart het ministerie schriftelijk op de hoogte stellen. Een oplossing zou kunnen zijn om de lening om te zetten in een schenking, suggereert VROM in de brief. Wat doet Dantumadeel? In een reactie per e-mail:,,De lening wordt omgezet in een schenking.''