Washington vraagt Bulgaren om nog in Irak te blijven

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Robert Zoellick heeft de Bulgaarse regering gisteren gevraagd haar voornemen, haar troepen uit Irak terug te trekken, nog eens te overwegen. De Bulgaren willen hun 462 soldaten voor het eind van dit jaar uit Irak hebben teruggetrokken. Een definitief besluit daarover valt vandaag; het moet komende maand door het parlement worden onderschreven. De Bulgaarse bevolking ziet weinig heil in het verblijf van de Bulgaren in Irak, waar ze opereren onder Pools bevel. Daar komt voor de regering in Sofia bij dat in juni parlementsverkiezingen plaatsvinden.