Verzekeraar koopt zich in ziekenhuis in

Voor het eerst in Nederland wordt een zorgverzekeraar mede-eigenaar van een ziekenhuisafdeling. De verzekeringsmaatschappij wil zo beter greep krijgen op de medische kosten die ze vergoedt.

Bovendien zou de service aan patiënten zo verbeterd kunnen worden.

Het gaat om de Tilburgse zorgverzekeraar CZ, die een minderheidsbelang neemt in de orthopedische afdeling van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Binnen enkele jaren wil CZ (ruim 2 miljoen verzekerden) in meer ziekenhuizen een financieel belang nemen. Bestuursvoorzitter Mike Leers van CZ zei dit vandaag in een telefonische toelichting.

Zorgverzekeraars zijn al langer eigenaar van bijvoorbeeld apotheken en huisartsenposten. Maar in ziekenhuizen staken zij nog geen geld omdat dit wettelijk niet mogelijk is. In de Verenigde Staten zijn zorgverzekeraars vaak eigenaar of mede-eigenaar van een ziekenhuis. In Europese landen is dit minder gebruikelijk.

Om juridische hindernissen te omzeilen hebben de zorgverzekeraar en het ziekenhuis, in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, de orthopedische afdeling ondergebracht in een apart bedrijf. Een woordvoerder van VWS zegt ,,op zich geen problemen'' te hebben met het feit dat een zorgverzekeraar zich inkoopt in een ziekenhuisafdeling. ,,Wel zal de toezichthouder zich nog moeten buigen over de vraag of patiënten in de regio wel voldoende keuzevrijheid hebben met deze constructie.''

Door de ingrepen op de orthopedische afdeling zo goed mogelijk te plannen en door contracten af te sluiten met bedrijven, hoopt Leers de kosten van orthopedische ingrepen te beperken. Ook zegt hij zijn klanten zo te kunnen garanderen dat zij binnen een bepaalde tijd worden geholpen.

Door steeds intensievere contracten met ziekenhuizen en klinieken af te sluiten, proberen zorgverzekeraars een betere greep te krijgen op de hoeveelheid zorg die een instelling voor een bepaalde prijs kan leveren. Volgens hoogleraar zorgverzekeringen W. van de Ven van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dit een logische volgende stap. Nu zorgverzekeraars meer financieel risico lopen bij de inkoop van ziekenhuiszorg, willen zij daar ook meer invloed op uitoefenen, zegt hij. Bovendien wijst hij op een andere ontwikkeling. ,,Nu werkgevers zelf meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor zieke werknemers, zullen zij meer druk uitoefenen op de verzekeraar: `regel het goed'.''

Leers zegt door samenwerking beter inzicht te krijgen in de manier waarop de kostprijs van ingrepen in ziekenhuizen ontstaat.

    • Esther Rosenberg