Turkse economie is vorig jaar bijna 10 pct gegroeid

De Turkse economie is vorig jaar sterk gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten, was 9,9 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat heeft het Turkse staatsinstituut voor statistiek vandaag laten weten. De Turkse minister van Economie, Ali Babacan, sprak in dit verband van de grootste groei in veertig jaar. In 2003 nam het bbp van Tukije ook al fors toe, met 5,9 procent.

De Turkse inflatie is met ongeveer 9 procent op haar laagste punt in dertig jaar. Turkije wil deze verder terugdringen tot 4 procent in 2007. Vorig jaar bedroeg de inflatie nog 18,4 procent. De groei in het afgelopen jaar betekende een expansie voor het derde jaar op rij na de financiële crisis in 2001.

Turkije verwacht het volgende week eens te worden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een nieuwe lening van 10 miljard dollar (7,7 miljard euro). Het nieuwe krediet, met een looptijd van drie jaar, volgt op de IMF-lening die nu nog loopt. De Turkse regering zal het akkoord volgende week bespreken met een IMF-delegatie die Ankara bezoekt.

De Turkse regering heeft de afgelopen jaren de hervorming van de economie met voortvarendheid aangepakt.

In 2001 nog zat het land in één van de grootste crises uit zijn geschiedenis. In dat jaar liet de centrale bank noodgedwongen de band tussen de Amerikaanse dollar en de Turkse lire los en daalde de nationale munteenheid in één dag tijd met tientallen procenten.

Maar sindsdien is er in Turkije veel verbeterd. Het land slaagde erin zijn productie te vergroten en een aanzienlijk deel van zijn schulden weg te werken. Met het geld van de IMF hoopt Turkije door te gaan op de ingeslagen weg. Analisten wijzen vooral op het grote belang van het beteugelen van de inflatie. Tien jaar geleden was een inflatie van 100 procent in Turkije heel normaal.

Op de Europese top van vorig jaar is besloten op 3 oktober van dit jaar te beginnen over de onderhandelingen over de Turkse wens tot de EU toe te treden. Vanaf oktober zal over in totaal 31 hoofdstukken worden onderhandeld waarmee de Turkse wetgeving in overeenstemming moet worden gebracht met die van de Europese Unie.