Remkes negeert advies

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) legt twee belangrijke aanbevelingen voor het functioneren van de veiligheidsdienst AIVD naast zich neer.

In het rapport van de zogeten commissie-Havermans werd de minister geadviseerd de functie van `nationale coördinator inlichtingen en veiligheidsdiensten (IVD)' op te heffen. De minister stelde gisteren in een debat met de Tweede Kamer dat hij de functie toch wil handhaven.

De commissie schrijft in het rapport, dat in november uitkwam: ,,De commissie heeft moeten constateren dat de coördinator IVD niet in staat is tot feitelijke coördinatie. De coördinator ontbeert de mogelijkheden om een dergelijke coördinatie tot stand te brengen.'' De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken vervult de functie van coördinator IVD.

Ook zei de minister dat er geen ,,fundamentele herbezinning'' komt op het functioneren van de regionale inlichtingendiensten, zoals de commissie ook had geadviseerd. De minister acht een fundamentele herbezinning op het functioneren van de regionale inlichtingendiensten (RID) niet noodzakelijk, omdat al gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit en effectiviteit.

De door de commissie voorgestelde fusie van de regionale inlichtingendiensten (RID) met de criminele inlichtingeneenheden (CIE) vindt Remkes ,,onwenselijk''. De minister kondigde aan dat de RID's 75 extra personeelsleden krijgen.

De commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, controleert de werkzaamheden van de AIVD. Havermans schreef over deze commissie: ,,Het aantal en de diepgang van de debatten over specifieke onderwerpen is gering.''

Kamerlid Vos (GroenLinks) pleitte ervoor om gewone Kamerleden deel te laten uitmaken van de commissie. Die zouden volgens Vos meer tijd hebben en zich op de AIVD kunnen specialiseren. Dit naar voorbeeld van Duitsland en Groot-Brittannië. De minister gaat onderzoeken hoe parlementen in andere Europese landen de inlichtingendienst controleren.

Remkes beloofde de Kamer op de hoogte te houden van de implementatie van de verdere aanbevelingen van de commissie-Havermans. Deze liggen vooral op het gebied van personele uitbreiding, interne en externe samenwerking en de bekendheid van het werk van de AIVD. Over dat laatste was de minister optimistisch:,,Drie jaar geleden wist de gewone burger niet wat de AIVD was. Dat fenomeen is verholpen.''