Overheidstekort daalt verder naar 2,3 procent

Het overheidstekort is over het afgelopen jaar gedaald tot 10,7 miljard euro. Dat is 2,3 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee ligt het tekort onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 bedroeg het tekort 3,2 procent. De daling is met name toe te schrijven aan hogere belastinginkomsten bij het rijk en lagere overheidsuitgaven.