`Niet krampachtig doen'

Eén van de D66-leden in Enschede heeft een motie opgediept die op initiatief van `Enschede' tijdens het najaarscongres door het landelijke partijbestuur is aangenomen. Daarin staat letterlijk dat D66 zich niet ,,blind moet staren'' op oude kroonjuwelen, zoals de gekozen burgemeester, en zich meer als `ideeënpartij' moet profileren. De motie wordt verspreid onder de 36 leden die in een rumoerig café bijeen zijn gekomen. Zaterdag dient hij op het partijcongres als bewijs dat de Haagse fractie in lijn met het partijbeleid heeft gehandeld.

Dat is ook de boodschap van Kamerlid Bert Bakker, die naar Enschede is gekomen om het `paasakkoord' toe te lichten. De bestuurlijke vernieuwing is volgens Bakker ,,niet weggegooid'' en D66 kan nu laten zien dat het ,,een brede partij'' is geworden. Er is extra geld voor onderwijs, er kan nog veel bereikt worden op het terrein van natuurbeleid en gezondheidszorg.

Een aantal leden heeft er weinig vertrouwen in. Het paasakkoord is ,,een fopspeen'', zegt Aart Karssen uit Zwolle. ,,Het beeld ontstaat dat D66 wel erg graag wil regeren.'' ,,We staan voor joker'', concludeert Jan Teunissen uit Hengelo. Hij bepleit ,,een hardere koers'', desnoods ten koste van regeringsdeelname. Bakker slaat met zijn vuist op tafel. ,,Luister nou niet alleen naar Wouter Bos en Femke Halsema. Heb iets meer vertrouwen in je eigen mensen.'' Valt het akkoord nog iets op te rekken, wil regiovoorzitter Wim Sekeris weten. ,,Nee'', antwoordt Bakker. ,,We kunnen niet nog eens een week onderhandelen.'' Dan krijgt hij de raad om zaterdag niet alleen krampachtig het akkoord te verdedigen. ,,Draag uit wat we de afgelopen twee jaar hebben gescoord, anders wordt het een lastig congres'', concludeert Noor van Lijf. Aan het einde wordt er bij handopsteken gestemd: 23 zijn voor het paasakkoord, 6 tegen, 3 blanco.

    • Martin Steenbeeke