Misstanden bij verkiezingsbureau VN, zegt rapport

Een extern onderzoeksbureau heeft gevraagd om een formeel onderzoek naar misstanden in het verkiezingsbureau van de Verenigde Naties, waaronder seksuele intimidatie. Het rapport is, op verzoek van de VN, opgesteld door het Zwitserse consultancybedrijf Mannet SARL.

Het rapport meldt beschuldigingen van seksuele en professionele intimidatie van stafleden en het mogelijke misbruik van geld om reizen naar onder meer Latijns Amerika van een voorgetrokken groep stafleden mogelijk te maken. Het rapport richt zich op het management van Carinna Perelli, de veelgeprezen Uruguayaanse directeur van de verkiezingsbijstandsdivisie van de VN. Perelli (48) geldt als een rijzende ster bij de VN en was betrokken bij het organiseren van de verkiezingen in Irak, Afghanistan en de Palestijnse gebieden.

Anders dan het persbureau AP, dat ook over het rapport zegt te beschikken, maakt het persbureau Reuters tevens melding van een beschuldiging van ongevraagde seksuele avances door Perelli tegenover een mannelijke medewerker. Ook zou zij beschuldigd worden van het scheppen van een seksueel geladen werksfeer, aldus Reuters. Perelli wordt beschuldigd van het overtreden van VN-stafreglementen en bereidt, aldus VN-functionarissen, een schriftelijk antwoord voor. Dat zal worden bestudeerd om te bezien of disciplinaire actie nodig is.

Het Zwitserse rapport betekent nog meer slecht nieuws voor de VN en VN-chef Kofi Annan, die onder vuur liggen door een reeks schandalen, van het Iraakse olie-voor-voedelschandaal tot seksuele uitspattingen door VN-blauwelmen in Congo en de affaire-Lubbers.

Het rapport noemt de verkiezingsafdeling een ,,ongezonde familie''. Het zegt dat veel stafleden ,,emotioneel hebben geleden als een gevolg van het gedrag van de directeur in de omgeving van het bureau''. De werksfeer wordt door stafleden omschreven als ,,aanvallend'' en ,,grof''. Daarbij zou sprake zijn van voortdurende seksuele toespellingen zoals ,,suggestief gedrag'', ,,ongevraagde toenaderingen'' en ongepast taalgebruik. Het rapport is opgesteld op verzoek van ondersecretaris-generaal voor politieke zaken, Kieran Prendergast, onder wie de afdeling valt. Hij had hiervoor opdracht gegeven na klachten over de afdeling.