Lening Jeugdzorg

Stichting Bouwcorporatie Heerenveen (`Arqin')

4.800 woningen in Heerenveen

Lening aan Bureau Jeugdzorg voor de verbouwing van kantoorpand

Het ministerie vind de lening aan Jeugdzorg een vorm van bankieren. En dat is een corporatie niet toegestaan. Gerke Brouwer, van Accolada Facilitair, een gezamenlijke onderneming van vier Friese corporaties waaronder Arqin, die samenwerken onder de naam A7-corporaties: ,,Dat geld is gebruikt voor het verbouwen van het pand. Zo snijdt het mes aan twee kanten: Jeugdzorg heeft onderdak, wij hebben een langjarig verhuurcontract.

,,Als het contract afloopt, betalen zij de lening terug. Wij houden de lening in stand, we gaan de discussie aan. We vinden dit in onze volkshuisvestelijke taak passen. En ik zou het zorgvuldiger hebben gevonden als de minister eerst om uitleg had gevraagd. Nu worden in die brieven suggesties gedaan, daar heb ik me enorm kwaad over gemaakt. Nu staan wij in de verdediging.''