`Kop niet weer in de strop'

D66 organiseert deze week bijeenkomsten om de leden bij te praten over de gang van zaken in Den Haag. Kamerleden verdedigen de prestaties van de partijtop.

Bijna honderd D66-leden doen een wedstrijdje hard klappen in het COC-zaaltje dat de afdeling Amsterdam heeft afgehuurd. De eerste winst is voor de tegenstanders van het `paasakkoord' tussen D66-leider Dittrich en CDA en VVD. ,,Wij gaan niet akkoord als er geen aanvullende afspraken worden gemaakt over natuur en milieu!'', roept de een. Hard applaus. ,,Het werkt demotiverend'' dat scheidend partijvoorzitter Pechtold al vóór het beslissende partijcongres op zaterdag is benoemd als opvolger van minister De Graaf, roept oud-D66-campagneleider Simone de Waard. Nog harder applaus.

Kan de D66-fractie door het congres eigenlijk worden teruggestuurd naar de onderhandelingstafel? Eigenlijk niet, bekent Kamerlid Lousewies van der Laan. ,,Als we nee zeggen, moeten we ook uit het kabinet stappen''.

Dan volgt een wedstrijdje handopsteken. Zo'n 45 leden zijn vóór het aanblijven van D66 in het kabinet, 25 tegen, een twintigtal weet het nog niet. Van der Laan bekent een ,,ongelooflijk gewicht'' op haar schouders te voelen en begint haar overtuigingsrede. D66 heeft het maximale eruit gesleept, de fractieleden hadden ,,niet durven hopen op die gouden bergen''. En D66 is sociaal-liberaal – geen partij met maar één speeltje. En een miljard voor onderwijs uit de extra aardgasbaten betekent óók: minder extra asfalt.

De leden lachen om die trouvaille. Ze geloven niet zo dat die gouden bergen al binnen zijn, het regent slimme voorstellen om meer geld binnen te halen voor onderwijs, innovatie, milieu. Om de gekozen burgemeester rouwt maar een enkeling. Dat Van der Laan daar nog veertien van de negentien minuten over praat, foetert een jonge man. ,,Laten we eindelijk eens niet meer de kop in de strop steken.'' Volgt een nieuw wedstrijdje handopsteken. Meer dan 70 D66'ers zijn voor kabinetsdeelname, ruim 20 willen breken.

    • René Moerland