`Jullie zijn naïef geweest'

De ledenvergadering van de D66-afdeling Den Haag is opgeroepen ,,om het congres een eenduidig signaal te geven''. Maar afdelingsvoorzitter Maarten Schurink haast zich de opgekomen leden te verzekeren dat zij zaterdag op het congres geheel volgens hun eigen geweten mogen stemmen over het paasakkoord.

In het halfduister van een warm zaaltje boven een restaurant in de Haagse binnenstad werd gisteren in de loop van de avond vooral duidelijk dat van een `eenduidig signaal' geen sprake was. Kamerlid Ursie Lambrechts komt het zaterdag gesloten akkoord tussen D66, VVD en CDA uitleggen. ,,Ik ben hier niet om u te overtuigen. Ik wil slechts onze beweegredenen toelichten.''

Fractievoorzitter in de senaat Eddy Schuyer blikt terug op het voor D66 desastreus verlopen debat vorige week in de Eerste Kamer over de gekozen burgemeester. Hij betoogt dat de PvdA een onverhoedse aanval heeft ingezet tegen de inmiddels afgetreden minister Thom de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing). De zaal mort. ,,Jullie zijn naïef geweest'', roept iemand, ,,het was strategisch gewoon een slimme zet van de PvdA.''

Lambrechts begint aan een betoog over hoe partijleider Dittrich ,,veel heeft binnengesleept'' in het coalitieoverleg. Er wordt beschaafd `hear, hear' geroepen. Maar ook kreten als `gelul!' klinken. De afdeling besluit de avond met het opstellen van moties. Dat alternatieve energie in het akkoord moet. En dat het extra geld voor onderwijs niet terecht mag komen bij de bureaucratie. Dan is er een motie die neerkomt op steun voor het akkoord. En een andere juist voor het verwerpen ervan. Oud-Kamerlid Jan Willem van Waning wil weten of het ook mogelijk is dat beide moties worden aangenomen. ,,Dat is mogelijk'', zegt voorzitter Schurink, ,,alleen bevordert dat niet de geloofwaardigheid van de afdeling Den Haag.'' De afkeurende motie wordt verworpen.

    • Frank Vermeulen