`Ik wil niet als D66-prominent optreden'

Winnie Sorgdrager zit zaterdag het D66-congres voor. Daar wordt ook gepraat over de omroepen, waar zijzelf zojuist advies over uitbracht.

Oud-minister Winnie Sorgdrager (D66) zit dit weekeinde als ,,onafhankelijk voorzitter'' het partijcongres van D66 voor. Op dat congres mogen partijleden beslissen of de afspraken die de coalitiepartijen met Pasen hebben gemaakt voldoende basis zijn om verder te regeren.

In het zogenoemde paasakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de toekomst van de publieke omroep. Zo mogen de omroepen niet langer ,,puur amusement'' uitzenden. Onder voorzitterschap van Sorgdrager bracht de Raad voor Cultuur vandaag een advies uit over de toekomst van de publieke omroep dat veel verder gaat dan het paasakkoord.

Zo vindt de raad dat er in 2008 maar twee publieke tv-netten moeten overblijven. Die moeten reclamevrij zijn. Naast de twee televisiekanalen is er onbeperkte ruimte voor digitale themakanalen. Verder vindt de raad dat omroepverenigingen zich moeten omvormen tot commerciële aanbieders van programma's.

Sorgdrager wil inhoudelijk niet ingaan op de afspraken in het paasakkoord, omdat zij het congres onafhankelijk wil voorzitten. Wel omschrijft zij het akkoord als ,,een eerste stap''. Zij noemde het bij de presentatie van het rapport vanmorgen ,,pikant'' dat de raad nu adviseert over een onderwerp dat een rol speelt bij het congres komend weekeind.

G. Hulshof, lid van de Raad voor Cultuur, uitte tijdens de presentatie van het advies wel kritiek op het akkoord. Dat zou de ,,oude wonden'' van het omroepbestel in stand houden. In het paasakkoord staat dat de centrale raad van bestuur volledig zeggenschap krijgt over de programmering op de netten. Maar er staat ook dat omroepverenigingen autonoom zijn in het maken van programma's. Die tegenstrijdigheid kan voor een ,,volledig krachteloos'' bestuur zorgen, aldus Hulshof.

Wat vindt u van het paasakkoord?

,,Daar ga ik helemaal niets over zeggen. Ik wil het congres als onafhankelijk voorzitter leiden.''

Maar wat vindt u van de afspraken over de publieke omroep?

,,Dat is een eerste stap. De raad wil veel verder gaan. Maar het paasakkoord is natuurlijk een compromis tussen partijen die hier heel verschillend over denken.''

Uw advies komt op het moment dat de staatssecretaris haar plannen in grote lijnen al bekend heeft gemaakt. Heeft het nog invloed?

Wij hopen van wel. Er kan nog veel gebeuren voor een plan op hoofdlijnen een wet is.''

U had er ook voor kunnen kiezen uw mening uit te dragen als D66-prominent.

,,Daar heb ik niet voor gekozen. Ik ben gevraagd om dit voor te zitten en dan doe je dat.''

    • Merel Thie