Expat kan kiezen

Nederlanders die wonen in het buitenland hebben nog een kleine drie weken de tijd om kenbaar te maken dat zij willen meedoen aan het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni. Tot nu toe hebben ruim 12.700 mensen een registratieformulier ingestuurd. Dit blijkt uit informatie van het Bureau Verkiezingen in Den Haag dat het referendum voor Nederlanders in het buitenland organiseert.

De gang van zaken voor Nederlandse expats verloopt hetzelfde als bij `gewone' verkiezingen. Het bureau heeft zelf 22.000 Nederlanders in het buitenland aangeschreven op basis van gegevens van de vorige verkiezingen. Overige Nederlanders zullen zich zelf moeten melden. Zij moeten een registratieformulier inleveren bij de consulaire post waaronder hun woonplaats valt. De laatste dag waarop dit kan is 19 april. Degenen die zijn geregistreerd kunnen per brief, bij volmacht of in een stembureau naar keuze in Nederland stemmen. Het registratieformulier is via het internet verkrijgbaar (www.ukomttochook.nl) In Nederland woonachtige buitenlanders kunnen niet aan het referendum voor de Europese Grondwet meedoen.