Europa steunt kandidatuur van Wolfowitz

Europese ministers hebben gisteren steun gegeven aan de kandidatuur van de Amerikaanse staatssecetaris van Defensie Paul Wolfowitz voor de functie van president van de Wereldbank.

De kandidatuur van Wolfowitz is omstreden, omdat hij als neoconservatief een pleitbezorger was voor de inval in Irak. Hij was gisteren op verzoek van de EU-lidstaten in Brussel in een poging zorgen weg te nemen. Zijn benoeming wordt naar verwachting vandaag bekrachtigd door het bestuur van de Wereldbank, waarin de industrielanden het sterkst zijn vertegenwoordigd.

,,Ik begrijp dat ik om het zacht uit te drukken een controversieel persoon ben'', zei Wolfowitz. ,,Ik heb diep geloof in de missie van de Wereldbank. Mensen helpen om zich uit armoede te verheffen is een nobele missie.'' Hij zei als ambassadeur in Indonesië het belang van armoedebestrijding te hebben gezien en prees Wereldbank-president James Wolfensohn ,,die de toewijding van de bank aan vermindering van armoede heeft verdiept''.

De Nederlandse minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zei dat Wolfowitz een goede indruk had gemaakt. ,,Wolfowitz lijkt me goed ingesteld op deze nieuwe taak'', zei zij. Eerder liet minister Zalm (Financiën) zich kritisch uit. Van Ardenne prees Wolfowitz vooral wegens het belang dat hij volgens haar hecht aan de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Haar Duitse collega Wieczoreck-Zeul zei ,,bemoedigd'' te zijn. ,,Natuurlijk hadden hij en wij onze posities over de oorlog in Irak, maar het is ook duidelijk dat dit voor hem een nieuw begin is.''

EU-lidstaten hadden steeds terughoudend op de kandidatuur van Wolfowitz gereageerd. Traditioneel levert de EU het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), terwijl dat van de Wereldbank naar de VS gaat. De lidstaten wilden geen politiek conflict met de VS over de kwestie. Bovendien heeft de EU in ex-eurocommissaris Lamy een kandidaat voor de toppositie bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In Brussel wordt onderstreept dat Amerikaanse steun voor Lamy onontbeerlijk is.

De Luxemburgse EU-voorzitter, Juncker, had eerder onderstreept dat de EU ,,beter vertegenwoordigd'' moet zijn in de Wereldbank-top. Frankrijk schoof twee kandidaten naar voren voor het vice-presidentschap. Wolfowitz ging niet direct op de Europese wens in. Hij zei een ,,multinationale ploeg'' te willen, waarin wordt weerspiegeld ,,dat de Europeanen de belangrijkste donors van de bank zijn'' maar ook ,,de gehele diversiteit van donors en ontvangers''.