Eerst boos, dan toch pragmatisch

D66-kopstukken proberen de partij sinds gisteren te winnen voor het `paasakkoord'.

Om de partijleden te overtuigen dat D66 in het kabinet met CDA en VVD moet blijven, kan de D66-fractie alle hulp gebruiken. In een warm Haags zaaltje staat Kamerlid Ursie Lambrechts uit te leggen dat D66 in het paasakkoord van de coalitie ruimschoots compensatie heeft gekregen voor het uitstel van de gekozen burgemeester, afstel van het districtenstelsel en het vertrek van vice-premier Thom de Graaf. Zie het extra geld voor onderwijs, zie het nieuwe omroepbestel.

Dan staat opeens de nieuwe vice-premier van D66, minister Brinkhorst, naast Lambrechts. Zijn jas houdt hij aan, hij heeft haast. In een korte donderpreek bezweert hij de aanwezigen op het beslissende D66-congres niet tegen het paasakkoord te stemmen. ,,Als u dat doet, zeggen CDA en VVD weer dág met het handje tegen de gekozen burgemeester.'' Applaus. En weg is de minister weer, met een zoen voor Lambrechts.

De kopstukken van D66 zijn begonnen aan een veldtocht onder de leden in het land om de partij in het kabinet te houden. Politiek leider Dittrich deed het gisteren op tv, waar hij zich vooral moest verdedigen tegen kritiek van `mister-D66' Van Mierlo dat D66 zich al vóór de komende verkiezingen in het kamp van CDA en VVD laat dringen. De Kamerleden bezweren in het land dat D66 met het paasakkoord veel heeft binnengehaald. ,,Gouden bergen'' zelfs, aldus Lousewies van der Laan in Amsterdam.

Hun verhaal stuit overal op scepsis, maar het `nee' is in de minderheid, blijkt al met al uit peilingen onder de aanwezige leden in Amsterdam (honderd leden), Rotterdam (vijftig), Den Haag (45), Utrecht (40) en Enschede (32). ,,Ik was eerst ook heel boos'', verwoordt Tjalling Palmbergen in Enschede de stemming in de achterban: ,,Maar ik redeneer nu pragmatisch. Je moet die regenten van de PvdA niet de kans geven om ons te killen.''

Het argument van Dittrich dat D66 na de nederlaag van vorige week moet aantonen `breder' te zijn dan de gekozen burgemeester, slaat aan. ,,Heel goed om nu eens niet je kop in de strop te steken en dan iemand vragen de stoel onder je vandaag te schoppen,'' prijst een lid in Amsterdam.

De critici maken zich vooral zorgen dat D66 in het Haagse machtsspel ten onder gaat. De schouderklopjes van Jozias van Aartsen en Maxime Verhagen voor Boris Dittrich geven de verhoudingen goed weer, betoogde Gerard Jilleba uit Hengelo in Enschede. ,,Zo van, jochie, je hebt het goed gedaan''.

paasakkoord pagina 3