`Echt flauwekul. Hier protesteer ik tegen'

Woningstichting Hellendoorn

3.200 woningen, bedrijfsruimten en garageboxen in Nijverdal en Hellendoorn

Hypotheek verstrekt aan werknemer

Incasseren van zorgabonnement voor lokaal bejaardentehuis

Hij werkt op de administratie, die werknemer met de hypotheek die is verstrekt door de corporatie. Dat deze man een hypotheek van zijn bedrijf heeft, en niet van de bank, dat is volgens corporatiedirecteur Johan Oude Engberink niets om van wakker te liggen. ,,Wij liepen geen enkel risico.'' Hij heeft het ministerie in een brief voorgesteld de hypotheek in 2013 te verbreken. Anders moet de werknemer een nieuwe lening opnemen met notariskosten en mogelijke rentenadelen – waarvoor de corporatie hem schadeloos moet stellen. Oude Engberink in een brief per kerende post: ,,Dat achten wij niet in het belang van de volkshuisvesting.''

De tweede zaak waar VROM de corporatie op aanspreekt is voor Oude Engberink ,,een principiële zaak''. Huurders van hem hebben een zogeheten `zorgabonnement' bij een lokaal bejaardentehuis. Wanneer zij dan hulp zouden behoeven, kunnen ze bij dat bejaardentehuis aankloppen. De corporatie int ,,die paar euro's per maand'' bij de huurders, en sluist dat dan weer door naar het bejaardentehuis. Makkelijk voor de huurders, plezierig voor het bejaardentehuis. Maar van VROM mag het niet. ,,Daar moeten we dan echt tegen protesteren'', zegt hij. ,,Echt flauwekul.'' Een ambtenaar zou zijn corporatie inmiddels telefonisch meegedeeld hebben alsnog akkoord te gaan. Een bevestiging heeft hij alleen nog niet gezien. ,,Weet u, ik wil mijn tijd niet kwijt zijn aan dit soort acties van het ministerie. ''