D66 moet de nieuwe generatie een kans geven 3

Hoe zat het toch ook alweer met die regeringsdeelname van D66? Thom de Graaf verkondigde in 2003 dat er geen sprake van kon zijn dat D66 zich aan de rechtse agenda van Balkenende c.s. zou committeren. D66 deed dat uiteindelijk tóch, en verkocht dat aan de achterban met het argument dat men zodoende eindelijk het nieuwe kiesstelsel en de gekozen burgemeester ingevoerd zou krijgen. Nu dat niet is gelukt heeft alleen Thom de Graaf de enig juiste consequentie getrokken.

Het nieuwe D66 dat wordt gerepresenteerd door Boris Dittrich kan zich echter inmiddels uitstekend vinden in rechts beleid. Het kabinet is bezig met een belangrijke klus die absoluut moet worden afgemaakt, hoor ik al die D66'ers van de nieuwe lijn onophoudelijk zeggen. En in hoeverre het `sociaal liberalisme' van D66 zich onderscheidt van het liberalisme van de VVD wordt in de praktijk niet erg duidelijk. Ook de beschaafde omgangsvormen die D66-representanten vroeger etaleerden zijn ver te zoeken. Tegenstanders zijn `ratten' en `tuig' en het plat, mateloos en ongegeneerd zwartepieten naar `links' viert hoogtij. Wie nu nog weet wat het bestaansrecht van D66 is mag het zeggen.

    • Peter van Dijk