Bewindsman sluit dwang niet meer uit (Gerectificeerd)

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) wil de energiebedrijven dwingen om het administratieve beheer van hun netwerken te verbeteren. Brinkhorst zei dit gisteren in overleg met de Tweede Kamer.

De minister wil de problemen met rekeningen rond verhuizingen en veranderingen van energieleverancier terugdringen. Begin dit jaar zegde hij onder druk van de Kamer toe dat de administratieve achterstanden per 1 april gehalveerd dienen te zijn en per 1 juli moeten zijn weggewerkt.

Uit onderzoek van DTe, de toezichthouder op de energiemarkt, blijkt dat Eneco en Greenhouse hun administratie goed op orde hebben, en dat er bij Nuon, Essent en Delta nog veel aan schort. De Kamerleden prezen het gedegen onderzoek van DTe, maar eisten actie van de minister als de energiebedrijven de gestelde doelen bij het wegwerken van de achterstanden op de streefdata niet halen.

Kamerleden en minister vonden elkaar in kritiek op de hoge beloning die Nuon het afgelopen jaar heeft toegekend aan topman Van Halderen. Het inkomen van Van Halderen over 2004 bedroeg 815.195 euro, een stijging van 42 procent ten opzichte van 2003. Bovendien is er een forse pensioenstorting voor hem gedaan.

,,Uitgerekend de topman van het slechtst presterende bedrijf, dat in een paginagrote krantenadvertentie aan de klanten excuses aanbood, ontvangt nu een bonus'', zei Hessels (CDA). ,,Nuon beloont zijn top dubbel en dwars voor de aanhoudende problemen. De klanten dragen de lasten en zij krijgen geen vergoeding'', zei Crone (PvdA). Hij stelde voor dat de energiebedrijven aan klanten een schadevergoeding van 50 tot 100 euro betalen voor gemaakte administratieve fouten. Ook Gerkens (SP) en Van den Brink (LPF) hekelden de hoogte van het salaris van de Nuon-directeur.

De provincie Gelderland, met 44 procent de grootste afzonderlijke aandeelhouder van het energiebedrijf, zal de salarisstijging aan de orde stellen op de volgende aandeelhoudersvergadering van Nuon.

Brinkhorst zei verder in het Kameroverleg dat hij maatregelen voorbereidt om de netbeheerders te prikkelen tot grotere administratieve efficiëntie. Onlangs heeft Brinkhorst wetgeving aangekondigd om de energiebedrijven te splitsen in geprivatiseerde leveringsbedrijven en netbedrijven die in overheidshanden blijven.

De netbedrijven moeten hun klantenregisters centraliseren en gegevens van meterstanden sneller uitwisselen.

Rectificatie

In het artikel Bewindsman sluit dwang niet meer uit (31 maart, pagina 15) werd melding gemaakt van het energiebedrijf Greenhouse . De juiste naam is Greenchoise.