Barroso geweerd van tv in Frankrijk

Heeft de Franse president Jacques Chirac een televisieprogramma rondom José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, persoonlijk laten afgelasten? De veronderstelling is niet uit de lucht gegrepen. Motief zou kunnen zijn Barroso's reactie van enkele weken geleden op het natie-brede Franse verzet tegen de zogeheten Bolkestein-richtlijn, die beoogt de Europese dienstensector te liberaliseren en is vernoemd naar oud-commissaris Frits Bolkestein.

Terwijl in peilingen de tegenstanders van de Europese Grondwet dank zij de controversiële richtlijn rap terrein wonnen en daarmee een risico van formaat voor Chiracs positie begonnen te vormen, zei Barroso dat er niet aan de richtlijn getornd zou worden ten gerieve van één land, ,,zelfs niet als dat land essentieel is voor de Europese constructie''. Ook was de Commissie er niet om ,,de oude leden van de Europese Unie te beschermen tegen de nieuwe lidstaten''.

Olie op het vuur. Het tijdens de Brusselse top op 22 maart door Chirac afgedwongen besluit tot afzwakking van de richtlijn heeft het niet gedoofd. De Franse president zou (volgens anonieme getuigen) zijn medewerkers opdracht hebben gegeven ,,een manier'' te vinden om Barroso's televisie-optreden tegen te houden. Het ging om het drukbekeken programma `Honderd Minuten om te Overtuigen', van de publieke omroep France 2. Daarin krijgt de hoofdpersoon de in de titel vermelde tijd om zich te profileren.

Feit is dat Marc Tessier, het hoofd van France Télévisions, nog op de middag van 22 maart de Europese Commissie belde met de mededeling dat de uitzending `uitgesteld' werd, voor onbepaalde tijd. Feit is ook dat Tessier een motief heeft om, zoals dagblad Le Monde schrijft, `de macht te behagen': zijn mandaat loopt binnenkort af en de Mediaraad zal hem niet herbenoemen zonder steun van het staatshoofd. Tessiers rechtvaardiging – een eerlijke verdeling van de spreektijd voor voor- en tegenstanders van de Europese Grondwet – heeft zelfs zijn bestuursraad niet overtuigd. Die zond hem een protestbrief.

Olivier Mazzerolles, presentator van `Honderd Minuten', noemde Barroso vanochtend tegenover NRC Handelsblad `een Bolkestein-bis'. ,,Dergelijke personen mogen op dit moment niet aan het woord komen in Frankrijk. Ik betreur dat, maar ik heb me neer te leggen bij het besluit van hogerhand.'' Mazzerolles heeft geprobeerd de echte Bolkestein in zijn uitzending van vanavond te krijgen. Ook vergeefs: Bolkestein wilde zelf niet.