Aantal Duitse werklozen omlaag

De werkloosheid in Duitsland is in maart iets afgenomen naar 12,5 procent van de beroepsbevolking. Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In februari was het percentage 12,6. Het aantal mensen zonder baan daalde met 41.000 naar 5,176 miljoen. Dat maakte het Duitse arbeidsbureau vandaag bekend. De afname was kleiner dan in voorgaande jaren. Dat had onder meer te maken met het koude winterweer, waardoor bijvoorbeeld in de bouw het werk vertraging kan oplopen. Ook het zwakke economisch herstel speelde een rol. Duitsland belandde eind vorig jaar op de rand van een recessie. In vergelijking met 2004 was er wel sprake van een toename van het aantal werklozen, en wel met 626.000.