Gezochte Serviër geeft zich over

Een in 2002 door het Joegoslavië-tribunaal van oorlogsmisdaden in Srebrenica beschuldigde Bosnische Serviër heeft gisteren beloofd zich vrijdag in Den Haag te melden. Ljubomir Borovčanin is een oud-politiegeneraal.