CNV gaat onder voorwaarden akkoord met WW

De achterban van de vakcentrale CNV gaat onder voorwaarden akkoord met het plan van de Sociaal-Economische Raad voor een hervorming van de Werkloosheidswet (WW). Voorwaarde is wel dat het kabinet toezegt het advies in zijn geheel over te nemen. In het SER-plan worden strengere eisen gesteld dan nu om in aanmerking te komen voor WW en de duur van de uitkering wordt beperkt. Het CNV ziet het advies vooral als een ,,verliesreductie'' in vergelijking met de kabinetsplannen.