Blauwe envelop niet overal bezorgd

In verschillende gemeentes hebben belastingplichtingen geen blauwe enveloppe met aangiftebiljetten of floppy disk ontvangen, ook niet na reclamering via de Belastingtelefoon. Op 1 april moeten belastingplichtingen hun aangifte hebben ingeleverd, tenzij ze uitstel hebben aangevraagd, waarvoor ook een formulier moet worden aangevraagd.

Een woordvoerder van de belastingdienst zegt desgevraagd dat er ,,her en der kleine incidentjes'' zijn met belastingplichtigen die ten onrechte geen biljet hebben ontvangen. Volgens hem ligt dit aantal niet hoger dan in voorgaande jaren. Wel hebben enige duizenden belastingplichtigen gebeld omdat ze een brief van de belastingdienst over het hoofd hebben gezien waarin het verzoek stond om het aangifteprogramma van internet te downloaden.

Volgens Ini Knaap, die bij de FNV de invulling van 220.000 belastingformulieren van leden coördineert, hebben niet alle mensen de inhoud van deze brief goed begrepen. Wanneer mensen vervolgens naar de Belastingtelefoon bellen, stuiten ze volgens haar ,,op een ramp'' omdat de lijn slecht bereikbaar is. Ook de Consumentenbond meldt problemen bij de Belastingtelefoon van leden die een verkeerd aangifteformulier hebben ontvangen.

Over de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon bestaan al maanden klachten. Twee weken geleden ging staatssecretaris Wijn (CDA) in de Tweede Kamer diep door het stof. Op aandringen van de Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Kant (SP) zegde hij toe binnen een maand met aantoonbare verbeteringen te komen. Volgens officiële opgave van de belastingdienst is de bereikbaarheid de afgelopen week opgelopen van 77 procent op maandag tot 93 procent op vrijdag. Dagelijks handelt de Belastingtelefoon 50.000 tot 75.000 vragen af.

De klachten gaan volgens Dezentjé Hamming ook over de kwaliteit van de medewerkers van de Belastingtelefoon. Deze ontberen fiscale kennis waardoor de helft van de bellers een onvolledig of verkeerd antwoord zou krijgen. Over de computerprogramma's van de belastingdienst zijn eveneens veel klachten.

Volgens de belastingdienst ligt de binnenkomst van ingevulde aangiftebiljetten op schema. Vier miljoen van de acht miljoen aangiftes zijn binnen, waarvan drie miljoen digitaal.