BBVA als breekijzer

Wie kon hebben vermoed dat het twee Spaanse banken zouden zijn die de impasse over de grensoverschrijdende bankconsolidatie in Europa zouden doorbreken? Verwacht werd dat die eer zou toevallen aan een van de grote Europese zakenbanken, maar in plaats daarvan komt hij twee saaie, zij het grote consumentenbanken toe: Banco Santander, dat vorig jaar het Britse Abbey National overnam, en BBVA – als het uitgebrachte bod van 6,4 miljard euro op de Italiaanse Banca Nazionale del Lavoro (BNL) tenminste slaagt. In feite is dit niet zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. Ja, Spanje is misschien wel een van Europa's aantrekkelijkste markten voor bankzaken. Maar zowel BBVA als Santander is inmiddels te groot om in Spanje nog veel te kunnen groeien, en daarom hebben zij de bovengemiddelde winst die ze de laatste jaren hebben geboekt in het buitenland geïnvesteerd. Toch duidt het feit dat beide hun overname-activiteiten nu op Europa richten op een stilzwijgende erkenning dat hun – mislukte – avonturen in Latijns-Amerika grote risico's met zich meebrengen. Het saneren van een tweederangs Britse of Italiaanse bank moet daarentegen fantastische rendementen kunnen opleveren.

En ten slotte zien grensoverschrijdende bankfusies er op papier zinvoller uit. Er zijn meer overlappende activiteiten en daardoor is er meer ruimte voor bezuinigingen. Toch wordt iedere mogelijke overeenkomst tussen Europese zakenbanken in de weg gezeten door buitenproportionele ego's die met elkaar overhoop liggen over wie de mooiste baantjes krijgt. Zelfzuchtigheid kan ook een obstakel blijven voor het bod van BBVA. Want Antonio Fazio, de gouverneur van de Italiaanse centrale bank, verzet zich tegen het idee dat buitenlandse banken lokale banken overnemen en zal naar verwachting een redder in de nood tevoorschijn toveren uit de gelederen van de binnenlandse banken. Als dat gebeurt heeft BBVA nog wel enige manoeuvreerruimte. Op het huidige niveau levert het bod binnen een paar jaar een respectabel rendement op geïnvesteerd kapitaal op van 9 procent, ervan uitgaande dat de activiteiten van BNL net zo mooi gestroomlijnd kunnen worden als die van BBVA zelf. Daarom zou de Spaanse bank zijn bod nog kunnen verhogen. Toch kunnen de aandeelhouders van BBVA, tenzij er snel een rivaliserend bod komt, zich gaan afvragen hoe aantrekkelijk BNL nu in wezen is.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone