Akkoord met versoepeling van euro-pact

De Tweede Kamer is, ondanks twijfels van de meeste partijen, gisteravond akkoord gegaan met de aanpassingen van het Stabiliteitspact voor de euro die de Europese regeringsleiders vorige week overeenkwamen.

Bijna alle Kamerfracties zijn sceptisch over de wil van de lidstaten om het aangepaste pact naar letter en geest uit te voeren.

Vorige week besloten de regeringsleiders op aandringen van Duitsland en Frankrijk tot een soepeler omgang met de grenzen die het pact aan begrotingstekorten (drie procent) en staatsschulden (zestig procent) stelt. ,,Kleine en tijdelijke afwijkingen'' worden nu toegestaan. Bovendien zullen specifieke uitgaven zoals de kosten van de Duitse hereniging op een mildere beoordeling van de 25 Europese ministers van Financiën kunnen rekenen.

Wel legt het pact nu strengere regels op voor het begrotingsbeleid in economisch goede tijden. Bij hoogconjunctuur moeten lidstaten met tekorten meer hun best doen deze te verminderen, en mogen ze meevallers niet bij voorbaat uitgeven aan bijvoorbeeld extra lastenverlichting voor de burger. ,,In goede tijden, waarvan de definitie is dat het nationaal inkomen boven zijn potentieel ligt, moeten landen het tekort jaarlijks reduceren met ten minste 0,5 procent'', aldus minister Zalm gisteravond. Eenmalige meevallers mogen daarvoor niet worden gebruikt. Bovendien moeten landen met een hoge staatsschuld meer hun best doen het begrotingstekort te reduceren dan landen met een lage staatsschuld.

De Kamer steunde de maatregelen om diverse redenen. Voor de coalitiepartijen CDA en VVD (D66 deed niet mee aan het debat) die eerder hadden aangedrongen op een strikte naleving van het pact, woog zwaar dat minister Zalm zijn best had gedaan om grote landen als Duitsland en Frankrijk tot meer budgettaire discipline te bewegen. ,,De VVD ziet in dat dit het uiterste is wat te bereiken zou zijn'', aldus VVD-woordvoerder Van Baalen.

De linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP, maar ook de ChristenUnie, zijn juist blij dat de omgang met de drieprocentsnorm is versoepeld. Zij hadden al een tijd aangedrongen op een flexibeler omgang van de in hun ogen ,,dogmatische'' en ook ,,arbitraire criteria'', aldus Rouvoet (ChristenUnie).

Het Kamerlid Timmermans (PvdA) wees, net als enkele andere woordvoerders, op de ,,enorme gaten in het akkoord '' en ,,interpretatieverschillen'', die de diverse landen inmiddels aan de nieuwe afspraken geven. Zo blijft onduidelijk welke specifieke uitgaven precies op een milde beoordeling kunnen rekenen, en hoe de nieuwe afspraken afgedwongen worden. Dat voedde de twijfel bij veel fracties over de praktische werking van het akkoord.