Veel UV-straling na strenge poolwinter

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) extreem hoge ultraviolette straling gemeten. De straling is veel hoger dan gebruikelijk is voor deze periode in het jaar. Het RIVM wijt de extreme meting aan de extra afbraak van ozon door de zeer strenge winter in de poolgebieden. Hoe minder dik de ozonlaag is, hoe makkelijker schadelijke UV-straling van de zon de aarde kan bereiken. Rond 20 maart mat het RIVM een straling die 60 procent hoger ligt.