Overleg over status Kosovo mogelijk in september

De besprekingen over de toekomstige status van Kosovo kunnen eind september beginnen, als de VN-Veiligheidsraad in juni of juli oordeelt dat Kosovo voldoet aan de eisen op het gebied van democratisering en mensenrechten. Dat heeft de leider van het VN-bestuur in Kosovo, Sören Jessen-Petersen, gisteren in Belgrado gezegd na overleg met de Servische leiders. Het overleg werd overschaduwd door een incident in Kosovo. In het dorp Crkolez werd een bejaard Servisch echtpaar door Albanezen afgetuigd; hun conditie is kritiek.