Het gaat om verwijtbaar gemiste tumoren

`Patiënten dienen meer claims in. Ziekenhuizen aangesproken op missers', luidt de kop van een artikel in NRC Handelsblad van 26 maart. ,,Vooral radiologen zijn vaak bij rechtszaken betrokken,'' en vervolgens ,,[...] voor alles wat een radioloog over het hoofd ziet, kan hij aangeklaagd en veroordeeld worden. Sterker nog: voor zogenoemde missers wordt hij in een rechtszaak altíjd veroordeeld.''

Naast freelance radiologisch werk doe ik ook aan screening bij SBBZWN (St.Bevolkingsonderzoek Borstkanker Z.W. Nederland). In twintig jaar heb ik vijf klachten gehad, gedeponeerd bij de onafhankelijke klachtencommissie van SBBZWN. Bij twee cliënten was er sprake van een misser van mij: `Ik heb het niet gezien,' vertelde ik aan een van de twee cliënten, in een gesprek van een paar uur waarbij het echtpaar alles mocht zien. Het was geen probleem bij die cliënte: `Niemand is feilloos, dokter.' Haar man beaamde het.

De tweede cliënte bij wie ik de kanker niet gezien had, wilde niet praten, meerdere malen heb ik contact gezocht, de huisarts vertelde mij tenslotte dat zij een civiele procedure was gestart. Haar goed recht. Ik heb er niets meer van vernomen. Bij drie cliënten was uitleg voldoende, bij twee was er sprake van een snel groeiende maligne tumor, bij de ene was er een misverstand. Ik schreef dat er een tumor gegroeid was, vergeleken met twee jaar geleden, zij begreep dat het de vorige keer niet gezien was. Dan zou het een misser zijn. Bedoeld was dat er twee jaar geleden niets was, en nu wel, zoals er eerst aan de oppervlakte boven een narcisbol niets te zien is, maar er in het voorjaar een pracht bloem uit de grond groeit.

Verwijtbaar, daar gaat het om. Als de radioloog zich niet aan de richtlijnen houdt, een longkanker niet gezien heeft omdat hij niet met de oude foto's vergeleken heeft, onzorgvuldig gewerkt heeft dus, dan wordt hij aansprakelijk gesteld, altíjd veroordeeld. Maar als hij de richtlijnen zorgvuldig volgt, hoort een misser bij de 10 procent longtumoren die over het hoofd gezien wordt, omdat ook een radioloog niet perfect is.

    • Ger Ritsema Radioloog