`D66 is nu volkomen ongeloofwaardig'

De D66-top had zich na het opstappen van minister De Graaf uit het kabinet moeten terugtrekken.

,,Het gaat om politieke zuiverheid'', zegt de voorzitter van D66 in Groningen.

Een ouderwets staaltje van ,,pluche-kleven'' noemt hij het. De voorzitter van de afdeling Groningen van D66, Martin van de Wardt-Olde Riekerink, trad vlak voor Pasen af omdat hij het niet eens is met de maatregelen die D66 van het kabinet eiste ter compensatie van het sneuvelen van de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer vorige week.

Waarom bent u afgetreden?

,,Omwille van de zuiverheid. Wij zijn ooit opgericht omdat de politiek helderder moet. Na het debat over de burgemeester was het regeerakkoord vanuit D66-oogpunt scheef komen te liggen. Dan is er maar één heldere lijn: stoppen met dit kabinet, want samenwerking is niet meer zinvol. Dat is een afweging die niet past binnen de Haagse werkelijkheid, maar dat had D66 wel moeten doen, omdat je dat aan de mensen kunt uitleggen. Die snappen dat.''

Opnieuw onderhandelen met het kabinet vond u niet realistisch?

,,Wat je niet kunt uitleggen is dat heel Nederland zegt: stop ermee, want we hebben de balen van dit kabinet. Vervolgens gaat D66 onderhandelen met coalitiepartners die niks verkeerd hebben gedaan, omdat de partij vindt dat ze niet genoeg krijgt. Er is binnenskamers overlegd over de aardgasbaten die kunnen worden aangewend om nog wat leuks te doen voor D66. Zo voelt het: dit nieuwe akkoord, Balkenende III, is gesloten omdat CDA en VVD hebben gezegd: dit zijn punten die we niet zo erg vinden, zoals het onderzoek naar bestuurlijke vernieuwing. Een minister van onderzoek hebben we niet nodig, onderzoek gebeurt aan de universiteit.''

Wat verwijt u de partijtop van D66?

,,D66 bestaat uit mensen die overwegingen maken vanuit het algemeen belang, en vanuit het gevoelde persoonlijk belang. Met dit kleven aan het pluche zullen de persoonlijke contacten van D66-politici in Den Haag verbeteren. Het zou mij niet verbazen als iemand als Medy van der Laan nog eens ergens wordt benoemd tot burgemeester.

,,Ik verwijt haar, en Laurens-Jan Brinkhorst, dat ze niet onmiddellijk solidair zijn geweest met Thom de Graaf. Ik begrijp dat Boris Dittrich hen gevraagd heeft om aan te blijven, maar ik verwijt hen ook dat ze hem niet in zijn gezicht hebben uitgelachen toen hij wilde onderhandelen over een nieuw akkoord. Het is volkomen ongeloofwaardig naar de kiezer.''

Wat had D66 moeten doen?

,,D66 had moeten zeggen: Jan-Peter, het moet zonder ons, met een minderheidskabinet dat op een aantal punten onze gedoogsteun zal krijgen. En verder gaan wij de komende twee jaar ons verkiezingsprogramma volgen.''

Wat gaat er met D66 gebeuren? U blijft wel lid.

,,Ja. Als je zo'n positie inneemt moet je op het congres zeggen wat je vindt. Wij waren begonnen als partij die een spreekbuis zou zijn van de mensen op straat. Als dat gevoel verdwijnt, vraag ik mij af of ik daar nog bij hoor.''

De fractievoorzitter van D66 in Groningen, Hans van der Veen, zei vanochtend dat je de Groningse raadszaal kunt vullen met D66-leden die hebben opgezegd.

,,Ja, absoluut. Wij waarschuwen het hoofdbestuur al vanaf de kabinetsdeelname dat steeds meer leden die al langere tijd D66-lid zijn, opzeggen. Dat is nu het geval en daar moet je nerveus van worden. D66 raakt de drijvende krachten achter de campagnes kwijt.''

    • Rob Schoof