Advies voor gratis opvang kinderen

Goede kinderopvang vanaf twee jaar leidt tot minder schooluitval, minder criminaliteit, minder mishandeling en minder afhankelijkheid van uitkeringen op latere leeftijd. Kinderopvang zou daarom gratis moeten zijn. Dat stellen leden van de adviescomissie Inventgroep, die door staatssecretaris Ross (Jeugd, CDA) is ingesteld om te adviseren over het aanpaken van gedragsproblemen bij jongeren.

Commissielid en hoogleraar algemene opvoedkunde Jo Hermanns waarschuwt wel dat de positieve effecten van kinderopvang alleen optreden als er ook gezinsondersteuning voor probleemgezinnen is. ,,Dan zie je trouwens ook dat niet alleen de kinderen, maar ook de ouders zelf profiteren van de zorg'', zegt Hermanns.

De commissie baseert zich voor haar conclusies op meerdere onderzoeken uit Canada en de Verenigde Staten, die volgens Hermanns uitwijzen dat ,,je gemiddeld elke euro die je aan kinderopvang besteedt, zeven keer terugverdient door minder uitgaven later''. Omdat ,,tientallen procenten van de ouders'' hun kinderen om financiële redenen niet naar de opvang brengen, moet de overheid garanderen dat opvang ook voor minder draagkrachtige families gegarandeerd is, vindt Hermanns.

Die kinderopvang moet wel beter zijn dan nu meestal het geval is, zegt de commissie. ,,De opleiding van de groepsleiders is vaak te laag en de groepen zijn vaak te groot.'' De pedagogische werkwijze op de opvang voldoet daardoor volgens hoogleraar Hermanns vaak niet: ,,Kinderen hebben wel een leuke tijd, maar worden onvoldoende gestimuleerd in hun sociale en mentale ontwikkeling.''

Het is niet voor het eerst dat de overheid het advies kreeg kinderopvang gratis te maken, in 2002 hield de Onderwijsraad een vergelijkbaar pleidooi, waar toen geen gehoor aan werd gegeven.

De adviescommissie Inventgroep gaat haar bevindingen met mensen uit de jeugdsector bespreken, en zal in september haar conclusies aan de staatssecretaris aanbieden. Onderdeel van die conclusies zal een inventarisatie en beoordeling zijn van de ,,meer dan 5.000 projecten voor jongeren met gedragsproblemen, waarvan de meeste nooit op werkzaamheid getoetst zijn'', zegt Hermanns.

Kinderopvang Denemarken: pagina 11