Zelfdoding

In het artikel De pillen aanreiken, dát mag de consulent niet (23 maart, pagina 2) staat een reeks handelingen vermeld die zelfdodingsconsulent Willem M. zou hebben gepleegd ter voorbereiding van de zelfdoding van een 81-jarige. Dit suggereert dat M. alle handelingen uitvoerde. M. is evenwel veroordeeld wegens het ,,medeplegen van het opzettelijk een ander bij zelfmoord behulpzaam zijn''.