Urk vrijgevigste gemeente

De inwoners van Urk waren in 2003 het gulst bij collectes. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) over 420 gemeenten.

Gemiddeld gaven Urkers 48,70 euro per huishouden. Collectanten haalden het minst op in Den Haag: gemiddeld 63 eurocent per huishouden.

Urk staat al sinds 2000 aan de top als het gaat om vrijgevigheid. Als het niet om gemeenten, maar om provincies gaat, geven de Friezen met 11,10 euro gemiddeld het meest.

Noord-Brabant staat in dit rijtje met 5,48 euro op de laatste plaats. In totaal haalden collectanten in 2003 ruim 36,5 miljoen euro op. Gemiddeld gaf een huishouden in Nederland 6,77 euro aan een collecte voor een goed doel.

Van de opbrengst ging het grootste deel (74 procent) naar goede doelen op het gebied van gezondheid. Verder was 17 procent bestemd voor organisaties op het gebied van welzijn (mensenrechten, kunst etc.), 5 procent voor internationale hulp en 3 procent voor natuur en milieu.

De cijfers van het CBF vertekenen enigszins doordat kleinere gemeenschappen met veel grotere worden vergeleken. In kleine plaatsen zijn veel minder collectanten nodig om alle adressen langs te gaan en daarmee het plaatselijke gemiddelde op te krikken.

Burgemeester D. Schutte (ChristenUnie) van Urk is niet verbaasd over de wederom geconstateerde gulheid binnen zijn gemeente. ,,Een Urker is vrijgevig. Men is hier gul'', weet de burgervader.

Volgens hem is de kleine 50 euro die gemiddeld aan landelijke doelen wordt gegeven, nog maar een bleke afspiegeling van de plaatselijke generositeit. Hij wijst op collectes in december en januari die altijd veel opbrengen. ,,Ik schat dat in die wintercollectes bij elkaar 500.000 euro wordt opgehaald. En dat voor een plaats met 17.000 inwoners.''

Schutte verklaart de vrijgevigheid door de, mede door het geloof, ingegeven gemeenschapszin en de historie van zijn gemeente. ,,Urk kent veel slachtoffers door de zee en armoede in het verleden. De mensen weten wat het is om te delen.''

Daarbij is Urk nog een gemeente waar de collectant rond etenstijd niet tevergeefs aanbelt: bijna iedereen is dan thuis, in tegenstelling tot veel mensen in de grote steden.