PvdA-senatoren hebben waar staatsmanschap getoond

Als CDA'er in hart en nieren breng ik hierbij hulde aan de senaatsfractie van de Partij van de Arbeid. Deze tijd is niet rijk aan staatslieden, maar de PvdAsenatoren hebben hier waar staatsmanschap getoond! Als de rookwolken zijn opgetrokken en alle krokodillentranen zijn gewist, zal de waardering voor het genomen besluit stellig breed worden gedragen. Het gaat hier namelijk niet om het al dan niet vóór staatkundige vernieuwing zijn. De kern is dat men weigert om vanonder de Haagse stolp de burger en het lokaal bestuur op te zadelen met de uitvoering van een slecht, ondoordacht en onvoldoende onderbouwd plan. Dat heeft de PvdA beter begrepen dan de CDA'ers in kabinet en volksvertegenwoordiging, die zich doof hebben getoond voor de stem van het gezond verstand, met name ook uit de eigen gelederen. Er valt door hen de komende tijd in de regio wat dat betreft nog wel het een en ander uit te leggen.

De term `regentesk' past beter bij Thom de Graaf zelf, die zonder te luisteren en zonder draagvlak te zoeken coûte que coûte het eigen gelijk heeft gepoogd door te drukken. Maar als de betiteling dan toch aan de PvdA moet worden toegekend: lang leve het regentendom!

    • Mr. M. Slinkman