POLYGAMIE: IRONIE

Jayson Blair bracht de reputatie van de New York Times aan het wankelen door zijn verzonnen verhalen. De NRC heeft nu misschien wel de twijfelachtige primeur van een soort recensie van een boek dat niet eens ingezien, laat staan gelezen is. Mevrouw Vloet wekt in haar bijdrage in de krant van afgelopen zaterdag de indruk dat ze het boek van Vingerhoets en Van Tilburg De ondraaglijke lichtheid van de liefde gelezen heeft. Ze citeert er lustig op los uit hoogst onbetrouwbare bronnen, niet gehinderd door enige kennis over wat de auteurs met het boek willen en waar het precies over gaat. Onder andere de uitspraken over polygamie heeft ze her en der ergens van het internet geplukt. Helaas voor haar worden die uitspraken in het boek twee zinnen later door de auteurs zelf al weerlegd, ze waren overigens ook ironisch bedoeld. Iets wat in het boek wel vaker het geval is. Wel graag er over willen schrijven, maar even bij de bron checken of het allemaal wel klopt, achtte Vloet niet nodig.

Mevrouw Vloet, stort je gage, die je voor dit stuk hebt ontvangen, terug aan NRC Handelsblad en onthoud je in de toekomst van dit soort lezersbedrog. Of nog beter, neem ontslag en zoek werk bij de Telegraaf, de Weekend of Story. Daar hebben ze dat slag journalisten – met een grote duim, en de kopij altijd op tijd klaar – heel hard nodig. Dan blijft de NRC-lezers dit soort ongein en papierverspilling tenminste bespaard.

    • Ad Vingerhoets