Pleidooi voor proeftijd dure pillen

Alle nieuwe geregistreerde geneesmiddelen voor ziekenhuizen moeten twee jaar worden vergoed. Pas als in die periode blijkt dat ze effectiever zijn dan oudere middelen, moeten ze definitief worden vergoed.

Dat zegt ziekenhuisapotheker Adri Steenhoek, bijzonder hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid aan de Erasmus universiteit. Komende week houdt hij zijn oratie getiteld Nieuwe geneesmiddelen... kunnen ze er nog wel bij? De leerstoel wordt betaald door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

Steenhoek reageert in zijn oratie op het feit dat verscheidene ziekenhuizen patiënten met levensbedreigende ziekten nieuwe, dure medicijnen zouden onthouden vanwege geldtekort, met als gevolg: ongelijkheid en willekeur. Ziekenhuisapothekers zijn een continu onderzoek begonnen naar het gebruik van dure medicijnen en hieruit blijkt nu al dat tussen ziekenhuizen grote verschillen bestaan in voorschrijfgedrag.

Zonder dat de patiënt er weet van heeft maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars de keuze welke dure middelen ze voorschrijven en vergoeden en welke niet, zegt Steenhoek. Hij spreekt in dit verband over ,,postcodegeneeskunde'' en zegt: ,,Er is gebrek aan informatie en transparantie op alle niveaus.''

Steenhoek is voor een vergoedingssysteem naar Brits voorbeeld, zegt hij, dat alle nieuwe middelen eerst voor een beperkte periode van bijvoorbeeld twee jaar vergoedt. In die periode, zegt de hoogleraar, kunnen artsen en patiënten in dagboeken de resultaten en de werking van het medicijn beschrijven. Als de verwachte effecten niet binnen twee jaar worden bereikt, moet worden gestopt met de vergoeding. Een soortgelijke constructie is tien jaar geleden ook toegepast bij het dure Taxol, tegen kanker. Het middel wordt nu vergoed, omdat het inderdaad effectiever bleek dan oudere middelen.

Steenhoek: ,,In zo'n systeem dicteren de middelen veel meer het geld, maar we gooien het niet in een bodemloze put. Op zo'n manier krijgen ook nieuwe, dure geneesmiddelen een eerlijke kans. En op zo'n manier hoef je geen `nee' te verkopen aan asbestkankerpatiënten terwijl er wel een middel is en nu tijd verloren gaat aan de discussie of het middel wel of niet vergoed moet worden.''

Vorig jaar werd in totaal ongeveer 4,5 miljard euro uitgegeven aan medicijnen, waarvan naar schatting 500 miljoen in de ziekenhuizen.

PILLENROULETTE: Zaterdags Bijvoegsel pagina 35

    • Wubby Luyendijk