Patiënten dienen meer claims in

Ziekenhuispatiënten hebben het afgelopen anderhalf jaar meer en hogere schadeclaims ingediend dan in voorgaande jaren. Tot najaar 2003 bleef het aantal claims jarenlang vrijwel gelijk.

De meeste schadeclaims betreffen gemiste diagnoses, terwijl voorheen met name bij mislukte operaties een vergoeding werd gevraagd. Dit blijkt uit gegevens van MediRisk, de schadeverzekeraar van meer dan driekwart van alle ziekenhuizen in Nederland.

In het laatste kwartaal van 2003 is het aantal ingediende schadeclaims gaan stijgen. Die stijging blijft zich doorzetten. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe meldingen met eenvijfde ten opzichte van de eerste drie maanden vorig jaar.

Ook de hoogte van gemelde claims neemt fors toe. Een patiënt eiste in 1993 (omgerekend) nog gemiddeld 3.600 euro van zijn ziekenhuis, 4.980 euro in 2003, en vorig jaar was dit toegenomen tot 5.200 euro. Schadeclaims lopen op tot soms 2 miljoen euro.

Patiënten hebben volgens artsen en verzekeraars vaak overspannen verwachtingen van de resultaten van een behandeling. Daarnaast stijgt het aantal verrichtingen in ziekenhuizen waardoor ook de kans op fouten toeneemt.

Bovendien stellen letselschade-advocaten zich ,,steeds professioneler'' op, zegt directeur aansprakelijkheid H. Henschen van MediRisk. Hij verwacht dat de geëiste vergoedingen de komende jaren nog hoger zullen worden. Ziekenhuizen betalen daarom dit jaar voor het eerst sinds 1996 meer premie voor hun aansprakelijkheidsverzekering, zo'n 100.000 tot 250.000 euro per jaar en enkele grote ziekenhuizen betalen drie à vier ton. De ziekenhuizen zijn verzekerd voor maximaal 2,5 miljoen euro per claim.

De meeste van de ingediende schadeclaims betreffen gemiste diagnoses, dit soort claims stijgt ook het hardst. Het gaat daarbij meestal om aandoeningen waarbij een arts besluit niet te behandelen, terwijl hij dat volgens de patiënt wel had moeten doen. Daarna volgen gemiste fracturen, gemiste tumoren en gemist hand-, pees-, en zenuwletsel.

Een kwart van de civiele procedures tegen medisch specialisten mondt uit in een vonnis. In ongeveer de helft van de overige gevallen eindigt de procedure in een schikking. De overige procedures worden afgelast.

Patiënten klagen artsen vaker aan voor een verkeerde inschatting, dan voor een verkeerde behandeling. Vooral radiologen zijn vaak bij rechtszaken betrokken.

Meer missers: pagina 2

    • Esther Rosenberg