Noten: crisis kwam door misverstand

Misverstanden hebben er toe geleid dat de invoering van de gekozen burgemeester dinsdagavond in de Eerste Kamer is stukgelopen. Dat zegt Han Noten, fractievoorzitter van de PvdA in Eerste Kamer, vandaag in deze krant.

Noten zegt dat de coalitiepartijen de afgelopen weken de inschatting maakten dat het verzet van de PvdA niet serieus was. De PvdA op haar beurt had niet in de gaten dat haar dreigementen om tegen te stemmen niet serieus werden genomen. ,,Ik dacht dat ik voor iedereen duidelijk bommen aan het leggen was, terwijl Van Aartsen en Verhagen dachten dat ik blufte'', zegt Noten. ,,Zij hebben echt achterover gehangen, maar ik had moeten weten dat ik niet verstaan werd, dat had ik zelf moeten zien.''

Minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing, die deze week aftrad, blijkt sinds medio vorig jaar kritiek uit eigen kring te hebben gekregen voor de manier waarop hij de gekozen burgemeester wilde invoeren. De 27 burgemeesters van D66 hebben sinds juni vorig jaar enkele malen geprobeerd hun partijgenoot De Graaf ertoe te bewegen af te zien van een invoering ineens, in alle gemeenten, van de gekozen burgemeester in 2006.

De burgemeesters hebben in juni in een brief aan De Graaf en de Tweede-Kamerfractie van D66 laten weten dat veel gemeenten nog lang niet klaar waren voor zijn plannen en dat het wetsvoorstel te veel ,,losse eindjes'' vertoonde.

Deze week blokkeerde de Eerste Kamer een wetsvoorstel van De Graaf om vanaf 2006 de gekozen burgemeester mogelijk te maken door de benoeming van de burgemeester door de kroon uit de Grondwet te halen. Het kabinet wilde in ieder geval in de grote gemeenten een direct door de bevolking gekozen burgemeester invoeren. Tot een paar weken geleden had De Graaf zijn wens staande gehouden dat vanaf volgend jaar alle burgemeesters gekozen worden.

Uit interviews met 14 D66-burgemeesters blijkt dat een aantal van hen opgelucht is dat het `kroonjuweel' van hun partij van tafel is. Burgemeester Van Veldhuizen (Hoorn): ,,Een gekozen burgemeester voor 4 jaar bevordert hijgerigheid in de politiek.''

INTERVIEW NOTEN pagina 3

ZATERDAGS BIJVOEGSEL pagina 37