Nieuwe verdeling geld voor zorg raakt vertraagd

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en geestelijke gezondheidsinstellingen krijgen, in weerwil tot de eerdere kabinetsplanning, volgend jaar nog steeds hetzelfde bedrag per patiënt, ongeacht hoeveel zorg deze nodig heeft. De bekostiging waarbij rekening gehouden wordt met de zorg die iemand nodig heeft, schuift een jaar op, naar 1 januari 2007. Dat schreef staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer. Hiermee loopt een belangrijk deel van de grote hervormingsoperatie van de AWBZ vertraging op. Uit verschillende Inspectierapporten bleek de afgelopen maanden dat verpleeg- en verzorgingshuizen niet de zorg leveren waar ze wettelijk toe verplicht zijn. Volgens verpleegkundigenverenigingen komt dit mede omdat de `zorgzwaarte' van bewoners de afgelopen jaren is toegenomen, maar de financiering niet evenredig. De nieuwe regels moeten hierin verandering brengen.