Nadenken

Afgelopen zaterdag opende de Wetenschappelijke bijlage van NRC Handelsblad met een intrigerend artikel over de rol van het onbewuste bij het nemen van beslissingen. `Bij ingewikkelde beslissingen moet je niet nadenken', aldus een van de kaders. Twee pagina's verder (heerlijk, zo'n groter-dan-tabloid formaat waar je tenminste een verhaal op kwijt kunt) een voorstel van Jaap Dirkmaat om Nederland weer mooi te maken. En in het eerste katern van de maandag erop buitelen onze gekozen volksvertegenwoordigers weer eens over elkaar heen om een (in dit geval inderdaad heilloos) plan van de PvdA over de besteding van belastingmeevallers de goot in te argumenteren.

Wat heeft dit allemaal met elkaar te maken? Voor mij vooral dat het zorgwekkend is. Schoonheid en rationaliteit, die heel goed samengaan, maar zich geen van beiden met pietluttigheid verdragen. De politiek, die met haar eindeloze gedebatteer op de vierkante millimeter ieder in principe goed plan tot futloze eenvormigheid inpoldert.

Laat ik hier een intuitief, ondoordacht voorstel voor de besteding van die belastingmeevallers uiten, waarmee mogelijk een veel grotere overheidsschuld dan dat luizige financieringstekort kan worden ingelost. Gebruik ze om een laag BTW-tarief voor ecologisch geteelde landbouwproducten in te stellen. Een ondoordacht voorstel voor een enorme impuls voor de biologische landbouw, maar wel een waar ik een visioen bij heb. Een visioen van een landschap met koeien, schapen, en varkens; met zuivere sloten en zuivere lucht; met bloemrijke graslanden en, wie weet, heggen in plaats van prikkeldraad; een landschap waarin van alles leeft en bloeit, en kruipt en woelt. Geen natuur, maar een agrarisch landschap waarvan je de producten kunt eten zonder zorg of je het gif er wel voldoende van af hebt gespoeld, zonder zorg over met dooie kuikens vetgemest hormoonvee. Een visioen van een landschap dat ons in de afgelopen decennia ontglipt is, en dat toekomstige generaties volledig ontstolen dreigt te worden.

Ik zal dit voorstel niet proberen te beargumenteren. Maar, lezer, hoe voelt het?

    • Nico Dam