Indirecte Turkse erkenning Cyprus (Gerectificeerd)

Turkije en de Europese Unie zijn het eens geworden over de tekst van een nieuw douaneverdrag. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de onderhandelingen over een volwaardig Turks lidmaatschap van de Unie. De huidige lidstaten van de EU hadden een nieuw verdrag als voorwaarde vooraf gesteld. Ondertekening van het verdrag betekent een indirecte Turkse erkenning van Cyprus. Of de ratificatie daadwerkelijk zal plaatsvinden moet nog blijken.

Over de procedurele gang van zaken moet nog verder worden gesproken. In elk geval zal het Turkse parlement zich over de tekst moeten buigen. Cyprus bestaat sinds 1973 uit een Grieks en een Turks deel. Turkije erkent alleen het noordelijke deel. De rest maakt sinds vorig jaar deel uit van de EU.

De huidige 25 EU-lidstaten vinden dat Turkije geen lid kan worden van de Unie als het medelid Cyprus niet wordt erkend. Het douaneverdrag wordt beschouwd als een indirecte erkenning.

Turkije heeft al sinds de jaren zestig een dergelijke overeenkomst met de EU. De jongste uitbreiding van de Unie met tien landen maakte aanpassing van het verdrag noodzakelijk. Aangezien het verdrag ook wordt aangegaan met Cyprus beschouwen de overige landen van de Unie dit als een indirecte erkenning.

Op de Europese top van vorig jaar december waar de volgende stap op weg naar het Turkse lidmaatschap moest worden besloten is tijdenlang tussen Turkije en de Unie over de gang van zaken rond de uitbreiding van het douaneverdrag onderhandeld.

Uiteindelijk werd overeengekomen dat de besprekingen op 3 oktober van dit jaar zullen beginnen als Turkije voor die tijd het douaneverdrag tot de nieuwe landen van de Unie inclusief Cyprus zou hebben uitgebreid. Vanaf die datum zal over in totaal 31 hoofdstukken worden onderhandeld waarmee de Turkse wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met die van de Europese Unie. De algemene verwachting is dat Turkije zeker niet voor 2015 zal toetreden tot de Europese Unie.

Rectificatie

In het bericht Indirecte Turkse erkenning Cyprus (26 maart, pagina 5) staat dat het eiland sinds 1973 bestaat uit een Grieks en een Turks deel. De deling dateert van 1974.