Iederwijs 4

Interessante ontwikkeling! Het van buiten leren wordt hier op een originele wijze aan de kaak gesteld. Van buiten leren heeft niets te maken met het ontplooien van kennis bij jonge mensen, maar met stampen. `Wijsheden' als kennis in boeken neergelegd moeten door de jonge mens van buiten geleerd worden. Wie bepaalt wat er geleerd moet worden? In het verleden is er al zoveel vervalsing van geschiedschrijving geweest. In wezen creëer je een kopie van de mens die je graag wil, die in ieder geval moet leren wat gewenst is –door wie? De politiek... de ambtenaren...fatsoenlijk... ordelijk???

Is het niet beter om kinderen, in hun eigen tempo, dat te laten leren waar hun interesse naar uitgaat? Sowieso is er dan passie in het studeren. En als er passie is, zullen ze niet zo snel tevreden zijn met een verhaal, maar verschillende verhalen over hetzelfde onderwerp naast elkaar leggen om dichter bij de waarheid te komen.

    • Marika Ortmans-Hanssen