Iederwijs 1

Vorige week opende het Zaterdags Bijvoegsel met een reportage over de opkomst van particuliere Iederwijs-scholen. Alles mag, niets hoeft op zo'n school, zo is de filosofie, want kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Hieronder vier van de 14 brieven.

Ik vraag mij af: hoe kan Romy (12) die volgend jaar naar het middelbaar onderwijs gaat en nu pas het niveau heeft van een 4de-klasser, binnen een paar weken het niveau van de 6de klas halen? Want, waar een kind normaal 6 jaar over doet, daar kan iemand met een vmbo-advies toch niet een paar maanden over doen?

Wat mij ook opvalt is dat er iemand van 15 jaar op de Iederwijsschool zit. Hoe kan dat? Is hij/zij niet toegelaten op een middelbare school? Als je 15 bent, dan zit je toch al in de derde klas?

Als leraar lijkt het me erg moeilijk om gelijk te zijn aan mijn leerling. Hebben alle leerlingen een vmbo-advies als ze naar een vervolgschool gaan? Worden er geen kinderen gepest uit verveling? Spelen kinderen van vier tot en met vijftien ook met elkaar? Oftewel, speelt iemand van dertien ook met iemand van vier? Waarom is de Iederwijsschool opgericht terwijl de Nederlandse maatschapij bestaat uit hoge scores, vwo, goed kunnen rekenen of goed zijn in taal (daarmee bedoel ik ook Frans, Engels en Duits)?

Als iemand eens wil rekenen, kan dat dan ook in een rustige ruimte zonder geschreeuw, gehuil en gepraat? Ik zit zelf in groep acht van de Vrije School in De Bilt. Ik ben twaalf jaar oud.

    • Floris Pameijer