FNV-vakbond wijst plan SER voor WW af

Het bestuur van FNV Bondgenoten is tegen het eindbod van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de nieuwe WW. De grootste vakbond binnen de FNV eist versoepeling van de regeling.

De vakcentrale FNV heeft zijn standpunt nog niet bepaald. FNV Bondgenoten, dat zo'n 470.000 werknemers in de industrie- en dienstensector organiseert, bepaalt voor ongeveer eenderde het uiteindelijke standpunt van de vakcentrale. Verwerping van het eindbod van de SER betekent dat het kabinet zijn strengere plannen zal doorzetten.

FNV Bondgenoten hekelt de zogeheten wekeneis in het SER-plan. Deze eis bepaalt hoeveel weken iemand gewerkt moet hebben om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. De SER wil dat mensen in de laatste 39 weken 27 weken hebben gewerkt. FNV Bondgenoten wil een minimum van 26 gewerkte weken, omdat werknemers met een halfjaarcontract anders buiten de boot vallen.

Verder wil FNV Bondgenoten betere afspraken over het voorkomen van werkloosheid en het weer aan het werk helpen van vooral oudere werklozen, zegt bestuurder sociale zekerheid E. Dekkers. Zij wil hiervoor geld reserveren door een opslag op de WW-premie. De bond vindt dat noodzakelijk omdat in het SER-plan de maximale duur van de uitkering omlaag gaat van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Zijn oorspronkelijke eis van vier jaar geeft FNV Bondgenoten op.

Het bestuur van FNV Bondgenoten adviseert het parlement van FNV Bondgenoten om volgende week vrijdag tegen het eindbod te stemmen als de SER de plannen niet aanpast. Dekkers ziet daar ruimte voor. De adviesraad zelf sluit aanpassing van de plannen echter uit.

Abvakabo FNV en FNV Bouw, twee andere grote bonden binnen de vakcentrale FNV, staan wel positief tegenover het eindbod. Alle FNV-bonden samen bepalen op 4 april het uiteindelijke standpunt van de vakcentrale. Binnen collega-vakcentrale CNV tekent zich inmiddels instemming af voor de SER-plannen.

Naast de vakcentrales FNV, CNV en MHP is ook instemming van de werkgeversorganisaties nodig. Het kabinet zal een eventueel unaniem SER-advies zeer zwaar laten meewegen in de uiteindelijke plannen voor een nieuwe WW. Het kabinetsplan waarin mensen 39 van de laatste 52 weken gewerkt moeten hebben voor een WW-uitkering, kan dan van tafel.