Een eigen strategie

Aandacht voor een zelf ontwikkelde strategie voor het opeten van je eigen pensioenfondsje en gemiste AOW door een verblijf in de Verenigde Staten.

Wilt u niet eens aandacht besteden aan het ontwikkelen van een verstandige strategie voor het opeten van een zelf opgebouwde pensioenvoorziening? Jaarlijks maak ik een schatting van de resterende levensduur en een planning voor de opname uit mijn eigen pensioenfondsje. De schatting is gebaseerd op de sterftetafels van het CBS. In mijn geval 80 jaar. Geen diabetes, een matig rookverleden en geen overgewicht zijn factoren die samen zes jaar extra opleveren. Voor een `worst case' (lang leven) wordt hierbij nog vijf jaar opgeteld. Eindleeftijd 91 jaar, resterende tijd 22 jaar, want ik ben 69. Ik hanteer een rekenrente van 4-1,2= 2,8 procent. Jaarlijks op te nemen 6,4 procent. Mijn eigen fondsje bestaat uit een mix van obligaties en aandelen met een hoog dividend. In januari is voor het komende jaar 6,4 procent verkocht. Aandelen alleen indien het rendement in het afgelopen jaar 4 procent of hoger was. Was het 6 procent, dan wordt 13 procent voor 2 jaar opname verkocht, bij 8 procent 19 procent voor 3 jaar, enzovoort. Door het gebruik van een percentage, 6,4 procent per jaar, fluctueert in deze strategie het op te nemen bedrag met de beurskoersen. Zo word je gedwongen de tering naar de nering te zetten. In het somberste geval zijn de aandelen niets waard en heb je alleen obligaties. De mix hangt af van je omstandigheden. 40-60 procent of 30-70 procent lijkt niet gek. Er zijn ook andere strategieën. Essentieel is dat je jaarlijks een `update' maakt en de strategie consequent volhoudt.

(R.d.S.)

Ik breng uw methode graag onder de aandacht van andere lezers. Indrukwekkend en wel echt iets voor de liefhebbers. Het lijkt mij nogal tijdrovend.

    • Wilma van Hoeflaken