De krant antwoordt

Wat een prikkelende brief, jammer dat het geen sollicitatie is voor die baan van `marketeer jongerenmarkt'. Deze lezer kent de krant, haar eigen generatie en heeft genoeg ideeën om op de lezersmarkt en de krant los te kunnen laten. Het is voor de redactie ook fascinerend om te lezen welk beeld er van ons bestaat bij twintigers. Dat we voor `keurig' worden versleten wisten we wel, maar `angst voor het onbekende' lijkt me niet terecht. Bij `rustpunt' kunnen we ons ook wat voorstellen. Maar dat we met internet alleen als `angstige bejaarden' over `het ravijn' naar de andere kant kunnen kijken, lijkt me dichterlijke overdrijving. De site van de krant bestaat deze zomer tien jaar en loopt als een trein. Er is een krantenarchief met 14 jaargangen, een digitale PdF-editie, veel nieuwsdossiers, relevante links en documenten. Abonnees kunnen er de Encarta encyclopedie raadplegen. We experimenteren met redactionele weblogs en beeldregistraties. In de krant zelf kunnen we zeker nog meer doen met internet. We vergeten nog te vaak onze eigen internetbronnen onder artikelen te vermelden of te verwijzen naar authentieke documenten, zoals arresten of Kamerstukken. We kunnen vaker actuele dossiers maken. Over `nieuwe media' kunnen we meer schrijven.

Die jongere, individualistisch en kosmopolitisch ingestelde elite zelf vormt intussen per definitie de voorhoede en wil dat ook graag weten. Toch is het een herkenbare groep op de markt van vraag en aanbod, zoals vrijwel iedere commerciële uiting demonstreert. Zij zijn letterlijk beeldbepalend en voor bijna alle aanbieders het ijkpunt. (Wie de 35 passeert krijgt daar geheel vanzelf weer een hekel aan, maar dat is wat anders.) Die groep jongeren is zelfs als klant te werven, zolang je dat niet al te opzichtig doet.

Deze krant kan en wil niet iedereen behagen en blijft z'n economische waarde zoeken in serieuze inhoud. Het is plezierig om in die keuze te worden bevestigd. `Op de hurken voor de kleintjes' vind ik een misverstand. Deze nog nieuwe bijlage bewijst het. Jurken staan er al sinds 1970 in deze krant; alleen celebrity cultuur is nieuw. Ook met die tijd gaan we mee, al was het maar omdat andere lezers juist niet van `geenstijl.nl' of `Beau Monde' hebben gehoord.

Jongere lezers stellen als groep wel specifieke eisen aan de exploitatievorm van de krant. We bieden daarom uitwonende studenten de krant voor ongeveer half geld. Voor een eurotientje per maand kan de internetgeneratie de hele krant digitaal op het scherm lezen. Wie de krant alleen in het weekend wil lezen, kan de krant sinds kort ook thuis bezorgd krijgen. Een `marketeer jongerenmarkt' vervult die wensen en voert nieuwe ideeën uit. Ook dat hoort bij je lezers serieus nemen.

Nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl

    • Folkert Jensma